سیستم اس ام اس پورتال فعال می باشد لطفا در پر کردن فیلد تلفن همراه خود دقت فرمایید و هرگونه تغییر احتمالی شماره همراه خود را اعمال نمایید
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
دانشجویانی که تاریخ دفاع آنها مشخص شده، ضرروت دارد 10روز قبل از دفاع فرمهای 1و4یا5 و 6و7و 8و9 را تکمیل کنند و تحویل اداره پژوهش نمایند.
دانشجویان ضرروت دارد بعد از دفاع فرمهای 12و13و14و15و16و17 را تکمیل کنند و تحویل اداره پژوهش نمایند.
تاریخ و ساعت دفاع دانشجویانی که در هفته جاری دفاع داشتند بطور جداگانه بصورت پیام متنی به پروفایل شخصی شان ارسال شده است. لازم بتوضیح می باشد هماهنگی های لازم با اساتید راهنما و داوران محترم توسط مدیر گروه محترم صوت گرفته است.
شماره داخلی امور پژوهش 133
امروز چهارشنبه 28مهر 1400
راهنمای دانشجو